Veľké idey, silný partner...

Existencia firmy Vladimír Dostál sa datuje od roku 1990. Vtedy začínajúca spoločnosť sa postupne rozrastala a dnes už zamestnáva 100 zamestnancov. Neustály rozvoj firmy sa odrazil aj v širokej ponuke služieb, ktoré sme Vám schopní ponúknuť. Zaoberáme sa najmä autodopravou, zemnými prácami, prácami v stavebníctve, búracími prácami ale napríklad aj recykláciou zemín a sutín zo stavieb a skrýviek.
O odbornosti a kvalite našej práce hovoria aj doteraz zrealizované projekty a stavby. K tým najvýznamnejším patria stavebné práce pri budovaní diaľničného úseku D 35 Olomouc - Lipník n/B. alebo výstavba Philips Technology Centre v Hranicích (viac v referenciách).

Podrobné informácie o našej firme a jej možnostiach nájdete v profile firmy.

Ďalším významným medzníkom v živote spoločnosti je zriadenie organizačnej zložky pre Slovenskú republiku v roku 2010. Náš potenciál, skúsenosti a spoľahlivosť pri riešení zadaných úloh sú teda k dispozícii aj pre ďalšiu krajinu.

Hlavným posolstvom našej činnosti je odovzdať vždy kvalitne odvedenú prácu a dodržiavať zmluvné termíny. Sme tu pre Vás a tešíme sa na spoluprácu s Vami!.

Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky

Vedúci organizačnej zložky:
Ing. Zdenka Špaňová, Čaka 393, 935 68 Čaka. Vznik funkcie 6.3.2013

Do pozornosti - neprehliadnite ďalšie dôležité informácie o našej spoločnosti, ktoré nájdete vo firemnom profile a firemných novinkách.

Kontakt

Email: info@zemniprace-dostal.sk
Adresa: Vladimír Dostál, zemní
práce, autodoprava, s.r.o. -
organizačná zložka
Ku Bratke 11
934 05 Levice