Novinky z firmy Vladimír Dostál

Certifikácia spoločnosti

09

2011

Po ukončení predcertifikačného auditu bol spoločnosti Vladimír Dostál, zemní práce, autodoprava, s.r.o., ako aj jej organizačnej zložky na Slovensku pridelený certifikát kvality, Bozp a enviromentu s platnosťou od 24.08.2011. Udelenie certifikátov je výsledkom snahy vedenia spoločnosti o neustále zvyšovanie kvality práce, systému managmentu BOZP a managmentu enviromentálnej politiky. Vedenie spoločnosti prijalo pre každú z politík zásady udržania a rozvoja jednotlivých politík. Tieto zásady sú nižšie popísané. Čítaj ďalej ...
EN ISO 2001 EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001

Kráčajúce rýpadlo - špecialita v našom strojovom parku

10

2010

Náš strojový park sme rozšírili o nový unikátny stroj - kráčajúce rýpadlo Menzi Muck A91 4x4. Či už pásový bager, kolesový bager, kráčajúci bager, alebo harvester - mobilný viacúčelový bager Menzi Muck nahrádza všetky tieto stroje.
Či je to každodenné nasadenie, svah do 100%, voda hlboká do 4,5 m, alebo hlboké bahno, či sú to strmé horské svahy, alebo morské dno, Menzi Muck nepozná hranice. Flexibilný podvozok sa prispôsobí každému terénu. Neexistuje žiadna oblasť v ktorej by Menzi Muck nemohol byť účinným a hospodárnym partnerom. Viac informácií ...

Stavebné stroje a kvalita stavby

09

2010

Jedným z rozhodujúcich faktorov v stavebnej výrobe predstavujú stavebné stroje [1]. Autor týchto viet je známy erudovaný odborník v problematike mechanizácie stavebných procesov a potvrdil aj nám známu a praxou overenú skutočnosť. Nasadzovanie strojov do stavebného procesu je náročná a zodpovedná úloha, ktorá vychádza z daných možností zhotovovateľa, projektu stavby a ovplyvňuje celkovú kvalitu stavebného diela. Poznanie problematiky prevádzky stavebných strojov v celej štruktúre technológie stavieb musí byť aj v kontexte integrovaného systému výstavby. Čítaj ďalej ...

Neprehliadnite

Prinášame vám zaujímavý rozhovor s bývalým konateľom slovenskej organizačnej zložky našej spoločnosti, Ing. Mariánom Hanuskom. Viac informácií.

Podrobné informácie o našej firme a jej možnostiach nájdete v profile firmy.

Kontakt

Email: info@zemniprace-dostal.sk
Adresa: Vladimír Dostál, zemní
práce, autodoprava, s.r.o. -
organizačná zložka
Ku Bratke 11
934 05 Levice